Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.networks_clauses ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'networks_clauses', array( compact( $pieces )
Parametry: (2)
  • (string[]) $pieces An associative array of network query clauses.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Network_Query) $this Current instance of WP_Network_Query (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the network query clauses.

Źródło

$clauses = apply_filters_ref_array( 'networks_clauses', array( compact( $pieces ), &$this ) );