Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_network_cache ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'clean_network_cache', $id )
Parametry:
  • (int) $id Network ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after a network has been removed from the object cache.

Źródło

do_action( 'clean_network_cache', $id );