Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_network_cache ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
update_network_cache ( $networks )
Parametry:
  • (array) $networks Array of network row objects.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Updates the network cache of given networks.

Will add the networks in $networks to the cache. If network ID already exists in the network cache then it will not be updated. The network is added to the cache using the network group with the key using the ID of the networks.Źródło

function update_network_cache( $networks ) {
	foreach ( (array) $networks as $network ) {
		wp_cache_add( $network->id, $network, 'networks' );
	}
}