Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_term_cache ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
update_term_cache ( $terms, $taxonomy = '' )
Parametry: (2)
  • (array) $terms List of term objects to change.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Optional. Update Term to this taxonomy in cache. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Updates Terms to Taxonomy in cache.Źródło

function update_term_cache( $terms, $taxonomy = '' ) {
	foreach ( (array) $terms as $term ) {
		// Create a copy in case the array was passed by reference.
		$_term = clone $term;

		// Object ID should not be cached.
		unset( $_term->object_id );

		wp_cache_add( $term->term_id, $_term, 'terms' );
	}
}