Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_site_cache ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'clean_site_cache', $blog_id, $blog, $domain_path_key )
Parametry: (3)
  • (int) $id Blog ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site) $blog Site object.
    Wymagane: Tak
  • (string) $domain_path_key md5 hash of domain and path.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after a site has been removed from the object cache.

Źródło

do_action( 'clean_site_cache', $blog_id, $blog, $domain_path_key );