Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_site_details_cache ›

Od4.7.4
Przestarzałyn/a
clean_site_details_cache ( $site_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $site_id Optional. Site ID. Default is the current site ID.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Cleans the site details cache for a site.Źródło

function clean_site_details_cache( $site_id = 0 ) {
	$site_id = (int) $site_id;
	if ( ! $site_id ) {
		$site_id = get_current_blog_id();
	}

	wp_cache_delete( $site_id, 'site-details' );
	wp_cache_delete( $site_id, 'blog-details' );
}