wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_bookmark_cache › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
clean_bookmark_cache ( $bookmark_id )
Parametry:
  • (int) $bookmark_id Bookmark ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Deletes the bookmark cache.Źródło

function clean_bookmark_cache( $bookmark_id ) {
	wp_cache_delete( $bookmark_id, 'bookmark' );
	wp_cache_delete( 'get_bookmarks', 'bookmark' );
	clean_object_term_cache( $bookmark_id, 'link' );
}