Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-includes/bookmark.php ›

Funkcje6
Link/Bookmark API


Function Short description
clean_bookmark_cacheDeletes the bookmark cache.
get_bookmarkRetrieve Bookmark data
get_bookmarksRetrieves the list of bookmarks
get_bookmark_fieldRetrieve single bookmark data item or field.
sanitize_bookmarkSanitizes all bookmark fields
sanitize_bookmark_fieldSanitizes a bookmark field.