Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.terms_clauses ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'terms_clauses', compact( 'fields', 'join', 'where', 'distinct', 'orderby', 'order', 'limits' )
Parametry: (3)
  • (string[]) $pieces Array of query SQL clauses.
    Wymagane: Tak
  • (string[]) $taxonomies An array of taxonomy names.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of term query arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the terms query SQL clauses.

Źródło

$clauses = apply_filters( 'terms_clauses', compact( 'fields', 'join', 'where', 'distinct', 'orderby', 'order', 'limits' ), $taxonomies, $args );