Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._prime_term_caches ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
_prime_term_caches ( $term_ids, $update_meta_cache = true )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (array) $term_ids Array of term IDs.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds any terms from the given IDs to the cache that do not already exist in cache.Źródło

function _prime_term_caches( $term_ids, $update_meta_cache = true ) {
	global $wpdb;

	$non_cached_ids = _get_non_cached_ids( $term_ids, 'terms' );
	if ( ! empty( $non_cached_ids ) ) {
		$fresh_terms = $wpdb->get_results( sprintf( "SELECT t.*, tt.* FROM $wpdb->terms AS t INNER JOIN $wpdb->term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id IN (%s)", join( ',', array_map( 'intval', $non_cached_ids ) ) ) );

		update_term_cache( $fresh_terms, $update_meta_cache );

		if ( $update_meta_cache ) {
			update_termmeta_cache( $non_cached_ids );
		}
	}
}