wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._prime_site_caches › WordPress Function

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
_prime_site_caches ( $ids, $update_meta_cache = true )
Parametry: (2)
 • (array) $ids ID list.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.1.0
 • 6.1.0
 • 6.3.0

Adds any sites from the given IDs to the cache that do not already exist in cache.Źródło

function _prime_site_caches( $ids, $update_meta_cache = true ) {
	global $wpdb;

	$non_cached_ids = _get_non_cached_ids( $ids, 'sites' );
	if ( ! empty( $non_cached_ids ) ) {
		$fresh_sites = $wpdb->get_results( sprintf( "SELECT * FROM $wpdb->blogs WHERE blog_id IN (%s)", implode( ',', array_map( 'intval', $non_cached_ids ) ) ) ); // phpcs:ignore WordPress.DB.PreparedSQL.NotPrepared

		update_site_cache( $fresh_sites, false );
	}

	if ( $update_meta_cache ) {
		wp_lazyload_site_meta( $ids );
	}
}