Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._prime_post_caches ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
_prime_post_caches ( $ids, $update_term_cache = true, $update_meta_cache = true )
Dostęp:
 • private
Parametry: (3)
 • (array) $ids ID list.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $update_term_cache Optional. Whether to update the term cache. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
 • (bool) $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds any posts from the given ids to the cache that do not already exist in cacheŹródło

function _prime_post_caches( $ids, $update_term_cache = true, $update_meta_cache = true ) {
	global $wpdb;

	$non_cached_ids = _get_non_cached_ids( $ids, 'posts' );
	if ( ! empty( $non_cached_ids ) ) {
		$fresh_posts = $wpdb->get_results( sprintf( "SELECT $wpdb->posts.* FROM $wpdb->posts WHERE ID IN (%s)", join( ',', $non_cached_ids ) ) );

		update_post_caches( $fresh_posts, 'any', $update_term_cache, $update_meta_cache );
	}
}