wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_post_caches › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
update_post_caches ( $posts, $post_type = 'post', $update_term_cache = true, $update_meta_cache = true )
Parametry: (4)
 • (WP_Post[]) $posts Array of post objects (passed by reference).
  Wymagane: Tak
 • (string) $post_type Optional. Post type. Default 'post'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'post'
 • (bool) $update_term_cache Optional. Whether to update the term cache. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
 • (bool) $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
Zdefiniowane na:
Codex:

Updates post, term, and metadata caches for a list of post objects.Źródło

function update_post_caches( &$posts, $post_type = 'post', $update_term_cache = true, $update_meta_cache = true ) {
	// No point in doing all this work if we didn't match any posts.
	if ( ! $posts ) {
		return;
	}

	update_post_cache( $posts );

	$post_ids = array();
	foreach ( $posts as $post ) {
		$post_ids[] = $post->ID;
	}

	if ( ! $post_type ) {
		$post_type = 'any';
	}

	if ( $update_term_cache ) {
		if ( is_array( $post_type ) ) {
			$ptypes = $post_type;
		} elseif ( 'any' === $post_type ) {
			$ptypes = array();
			// Just use the post_types in the supplied posts.
			foreach ( $posts as $post ) {
				$ptypes[] = $post->post_type;
			}
			$ptypes = array_unique( $ptypes );
		} else {
			$ptypes = array( $post_type );
		}

		if ( ! empty( $ptypes ) ) {
			update_object_term_cache( $post_ids, $ptypes );
		}
	}

	if ( $update_meta_cache ) {
		update_postmeta_cache( $post_ids );
	}
}