Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_post_cache ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
update_post_cache ( $posts )
Parametry:
  • (WP_Post[]) $posts Array of post objects (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Updates posts in cache.Źródło

function update_post_cache( &$posts ) {
	if ( ! $posts ) {
		return;
	}

	foreach ( $posts as $post ) {
		wp_cache_add( $post->ID, $post, 'posts' );
	}
}