Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_page_cache ›

Od1.5.1
Przestarzały3.4.0
update_page_cache ( $pages )
Parametry:
  • (array) $pages list of page objects
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Alias of update_post_cache().Źródło

function update_page_cache( &$pages ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'update_post_cache()' );

	update_post_cache( $pages );
}