Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._prime_comment_caches ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
_prime_comment_caches ( $comment_ids, $update_meta_cache = true )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (array) $comment_ids Array of comment IDs.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds any comments from the given IDs to the cache that do not already exist in cache.Źródło

function _prime_comment_caches( $comment_ids, $update_meta_cache = true ) {
	global $wpdb;

	$non_cached_ids = _get_non_cached_ids( $comment_ids, 'comment' );
	if ( ! empty( $non_cached_ids ) ) {
		$fresh_comments = $wpdb->get_results( sprintf( "SELECT $wpdb->comments.* FROM $wpdb->comments WHERE comment_ID IN (%s)", join( ',', array_map( 'intval', $non_cached_ids ) ) ) );

		update_comment_cache( $fresh_comments, $update_meta_cache );
	}
}