Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sticky_class ›

Od2.7.0
Przestarzały3.5.0
sticky_class ( $post_id = null )
Parametry:
  • (int) $post_id An optional post ID.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Display "sticky" CSS class, if a post is sticky.Źródło

function sticky_class( $post_id = null ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'post_class()' );
	if ( is_sticky( $post_id ) )
		echo ' sticky';
}