Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.body_class ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
body_class ( $class = '' )
Parametry:
  • (string|string[]) $class Space-separated string or array of class names to add to the class list.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the class names for the body element.Źródło

function body_class( $class = '' ) {
	// Separates class names with a single space, collates class names for body element
	echo 'class="' . join( ' ', get_body_class( $class ) ) . '"';
}