Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.site_icon_image_sizes ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'site_icon_image_sizes', $this->site_icon_sizes )
Parametry:
  • (int[]) $site_icon_sizes Array of sizes available for the Site Icon.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the different dimensions that a site icon is saved in.

Źródło

$this->site_icon_sizes = apply_filters( 'site_icon_image_sizes', $this->site_icon_sizes );