wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_image_size › WordPress Function

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
remove_image_size ( $name )
Parametry:
  • (string) $name The image size to remove.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if the image size was successfully removed, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes a new image size.Źródło

function remove_image_size( $name ) {
	global $_wp_additional_image_sizes;

	if ( isset( $_wp_additional_image_sizes[ $name ] ) ) {
		unset( $_wp_additional_image_sizes[ $name ] );
		return true;
	}

	return false;
}