Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.site_icon_meta_tags ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'site_icon_meta_tags', $meta_tags )
Parametry:
  • (string[]) $meta_tags Array of Site Icon meta tags.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the site icon meta tags, so plugins can add their own.

Źródło

$meta_tags = apply_filters( 'site_icon_meta_tags', $meta_tags );