Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.site_icon_attachment_metadata ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'site_icon_attachment_metadata', $metadata )
Parametry:
  • (array) $metadata Attachment metadata.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_generate_attachment_metadata()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the site icon attachment metadata.

Źródło

$metadata = apply_filters( 'site_icon_attachment_metadata', $metadata );