Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.site_details ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'site_details', $details )
Parametry:
  • (stdClass) $details The site details.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a site's extended properties.

Źródło

$details = apply_filters( 'site_details', $details );