Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.intermediate_image_sizes_advanced ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'intermediate_image_sizes_advanced', $sizes, $metadata, $attachment_id )
Parametry: (3)
  • (array) $sizes An associative array of image sizes.
    Wymagane: Tak
  • (array) $metadata An associative array of image metadata: width, height, file.
    Wymagane: Tak
  • (int) $attachment_id Current attachment ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the image sizes automatically generated when uploading an image.

Źródło

$sizes = apply_filters( 'intermediate_image_sizes_advanced', $sizes, $metadata, $attachment_id );