Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.intermediate_image_sizes_advanced ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'intermediate_image_sizes_advanced', $new_sizes, $image_meta, $attachment_id )
Parametry: (3)
  • (array) $new_sizes Associative array of image sizes to be created.
    Wymagane: Tak
  • (array) $image_meta The image meta data: width, height, file, sizes, etc.
    Wymagane: Tak
  • (int) $attachment_id The attachment post ID for the image.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the image sizes automatically generated when uploading an image.

Źródło

$new_sizes = apply_filters( 'intermediate_image_sizes_advanced', $new_sizes, $image_meta, $attachment_id );