Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.image_make_intermediate_size ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'image_make_intermediate_size', $filename )
Parametry:
  • (string) $filename Name of the file.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the name of the saved image file.

Źródło

'file'      => wp_basename( apply_filters( 'image_make_intermediate_size', $filename ) ),