Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_nav_menu_locations ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_nav_menu_locations ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) Registered navigation menu locations and the menus assigned them. If none are registered, an empty array.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves all registered navigation menu locations and the menus assigned to them.Źródło

function get_nav_menu_locations() {
	$locations = get_theme_mod( 'nav_menu_locations' );
	return ( is_array( $locations ) ) ? $locations : array();
}