Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_nav_menu_locations_meta_box ›

Od3.0.0
Przestarzały3.6.0
wp_nav_menu_locations_meta_box ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

This was once used to display a meta box for the nav menu theme locations.

Deprecated in favor of a 'Manage Locations' tab added to nav menus management screen.Źródło

function wp_nav_menu_locations_meta_box() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.6.0' );
}