wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_title_rss › WordPress Function

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
get_the_title_rss ( $post = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global $post.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (string) Current post title.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 6.6.0

Retrieves the current post title for the feed.Źródło

function get_the_title_rss( $post = 0 ) {
	$title = get_the_title( $post );

	/**
	 * Filters the post title for use in a feed.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @param string $title The current post title.
	 */
	return apply_filters( 'the_title_rss', $title );
}