Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_title_rss ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
get_the_title_rss ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Current post title.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the current post title for the feed.Źródło

function get_the_title_rss() {
	$title = get_the_title();

	/**
	 * Filters the post title for use in a feed.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @param string $title The current post title.
	 */
	$title = apply_filters( 'the_title_rss', $title );
	return $title;
}