Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.widget_title ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'widget_title', $title, $instance, $this->id_base )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/widgets/class-wp-widget-pages.php

Źródło

$title = apply_filters( 'widget_title', $title, $instance, $this->id_base );