Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.widget_text ›

Od4.8.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'widget_text', $text, $instance, $this )
Parametry: (3)
  • (string) $text The widget content.
    Wymagane: Tak
  • (array) $instance Array of settings for the current widget.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Widget_Text|WP_Widget_Custom_HTML) $this Current Text widget instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the content of the Text widget.

Źródło

$text = apply_filters( 'widget_text', $text, $instance, $this );