Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__ngettext ›

Od1.2.0
Przestarzały2.8.0
__ngettext ( $args )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the plural or single form based on the amount.Źródło

function __ngettext( ...$args ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', '_n()' );
	return _n( ...$args );
}