Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__ngettext ›

Od1.2.0
Przestarzały2.8.0
__ngettext ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the plural or single form based on the amount.Źródło

function __ngettext() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', '_n()' );
	$args = func_get_args();
	return call_user_func_array('_n', $args);
}