Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__ngettext_noop ›

Od2.5.0
Przestarzały2.8.0
__ngettext_noop ( $args )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Register plural strings in POT file, but don't translate them.Źródło

function __ngettext_noop( ...$args ) { // phpcs:ignore PHPCompatibility.FunctionNameRestrictions.ReservedFunctionNames.FunctionDoubleUnderscore
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', '_n_noop()' );
	return _n_noop( ...$args );

}