Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.single_cat_title ›

Od2.0.10
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'single_cat_title', $term->name )
Parametry:
  • (string) $term_name Category name for archive being displayed.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the category archive page title.

Źródło

$term_name = apply_filters( 'single_cat_title', $term->name );