Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_cat_id ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
get_cat_id ( $cat_name )
Parametry:
  • (string) $cat_name Category name.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (int) 0, if failure and ID of category on success.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the ID of a category from its name.Źródło

function get_cat_ID( $cat_name ) { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionNameInvalid
	$cat = get_term_by( 'name', $cat_name, 'category' );
	if ( $cat ) {
		return $cat->term_id;
	}
	return 0;
}