Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_cat_name ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
get_cat_name ( $cat_id )
Parametry:
  • (int) $cat_id Category ID
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Category name, or an empty string if category doesn't exist.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the name of a category from its ID.Źródło

function get_cat_name( $cat_id ) {
	$cat_id   = (int) $cat_id;
	$category = get_term( $cat_id, 'category' );
	if ( ! $category || is_wp_error( $category ) ) {
		return '';
	}
	return $category->name;
}