Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_author_name ›

Od1.0.0
Przestarzały2.8.0
get_author_name ( $auth_id = false )
Parametry:
  • (int) $auth_id The ID of the author.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: false
Zobacz:
Powrót:
  • (string) The author's display name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the specified author's preferred display name.Źródło

function get_author_name( $auth_id = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'display_name\')' );
	return get_the_author_meta('display_name', $auth_id);
}