wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_catname › WordPress Function

Od0.71
Przestarzały2.8.0
get_catname ( $cat_id )
Parametry:
  • (int) $cat_id Category ID
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (string) category name
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the category name by the category ID.Źródło

function get_catname( $cat_id ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_cat_name()' );
	return get_cat_name( $cat_id );
}