Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.single_post_title ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'single_post_title', $_post->post_title, $_post )
Parametry: (2)
  • (string) $_post_title The single post page title.
    Wymagane: Tak
  • (object) $_post The current queried object as returned by get_queried_object().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the page title for a single post.

Źródło

$title = apply_filters( 'single_post_title', $_post->post_title, $_post );