Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_time ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_post_time', $time, $d, $gmt )
Parametry: (3)
  • (string) $time The formatted time.
    Wymagane: Tak
  • (string) $d Format to use for retrieving the time the post was written. Accepts 'G', 'U', or php date format. Default 'U'.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $gmt Whether to retrieve the GMT time. Default false.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the localized time a post was written.

Źródło

return apply_filters( 'get_post_time', $time, $d, $gmt );