wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_field › WordPress Function

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
get_post_field ( $field, $post = null, $context = 'display' )
Parametry: (3)
 • (string) $field Post field name.
  Wymagane: Tak
 • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or post object. Defaults to global $post.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
 • (string) $context Optional. How to filter the field. Accepts 'raw', 'edit', 'db', or 'display'. Default 'display'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'display'
Zobacz:
Powrót:
 • (string) The value of the post field on success, empty string on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.5.0

Retrieves data from a post field based on Post ID.

Examples of the post field will be, 'post_type', 'post_status', 'post_content', etc and based off of the post object property or key names. The context values are based off of the taxonomy filter functions and supported values are found within those functions.


Źródło

function get_post_field( $field, $post = null, $context = 'display' ) {
	$post = get_post( $post );

	if ( ! $post ) {
		return '';
	}

	if ( ! isset( $post->$field ) ) {
		return '';
	}

	return sanitize_post_field( $field, $post->$field, $post->ID, $context );
}