Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_type ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
get_post_type ( $post = null )
Parametry:
  • (int|WP_Post|null) $post Optional. Post ID or post object. Default is global $post.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Powrót:
  • (string|false) Post type on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the post type of the current post or of a given post.Źródło

function get_post_type( $post = null ) {
	$post = get_post( $post );
	if ( $post ) {
		return $post->post_type;
	}

	return false;
}