Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.single_term_title ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'single_term_title', $term->name )
Parametry:
  • (string) $term_name Term name for archive being displayed.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the custom taxonomy archive page title.

Źródło

$term_name = apply_filters( 'single_term_title', $term->name );