Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_title ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'default_title', $post_title, $post )
Parametry: (2)
  • (string) $post_title Default post title.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default post title initially used in the "Write Post" form.

Źródło

$post->post_title = (string) apply_filters( 'default_title', $post_title, $post );