Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_feed ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'default_feed', 'rss2' )
Parametry:
  • (string) $feed_type Type of default feed. Possible values include 'rss2', 'atom'. Default 'rss2'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default feed type.

Źródło

$default_feed = apply_filters( 'default_feed', 'rss2' );