Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_default_editor ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_default_editor', $r )
Parametry:
  • (string) $r Which editor should be displayed by default. Either 'tinymce', 'html', or 'test'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters which editor should be displayed by default.

Źródło

return apply_filters( 'wp_default_editor', $r );