Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_default_styles ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'wp_default_styles', array( &$this )
Parametry:
  • (WP_Styles) $this WP_Styles instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when the WP_Styles instance is initialized.

Źródło

do_action_ref_array( 'wp_default_styles', array( &$this ) );