Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.print_default_editor_scripts ›

Od4.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'print_default_editor_scripts' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when the editor scripts are loaded for later initialization, after all scripts and settings are printed.

Źródło

do_action( 'print_default_editor_scripts' );