Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_default_feed ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
get_default_feed ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (string) Default feed, or for example 'rss2', 'atom', etc.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the default feed.

The default feed is 'rss2', unless a plugin changes it through the {@see 'default_feed'} filter.Źródło

function get_default_feed() {
	/**
	 * Filters the default feed type.
	 *
	 * @since 2.5.0
	 *
	 * @param string $feed_type Type of default feed. Possible values include 'rss2', 'atom'.
	 *             Default 'rss2'.
	 */
	$default_feed = apply_filters( 'default_feed', 'rss2' );
	return 'rss' == $default_feed ? 'rss2' : $default_feed;
}