Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_topic_count_text ›

Od2.7.0
Przestarzały3.9.0
default_topic_count_text ( $count )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (int) $count Number of topics.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (int) Number of topics.
Zdefiniowane na:
Codex:

Old callback for tag link tooltips.Źródło

function default_topic_count_text( $count ) {
	return $count;
}