Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._canonical_charset ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
_canonical_charset ( $charset )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $charset A charset name.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (string) The canonical form of the charset.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve a canonical form of the provided charset appropriate for passing to PHP functions such as htmlspecialchars() and charset html attributes.Źródło

function _canonical_charset( $charset ) {
	if ( 'utf-8' === strtolower( $charset ) || 'utf8' === strtolower( $charset ) ) {

		return 'UTF-8';
	}

	if ( 'iso-8859-1' === strtolower( $charset ) || 'iso8859-1' === strtolower( $charset ) ) {

		return 'ISO-8859-1';
	}

	return $charset;
}